Per Sörenfors 1945-2021. Vila i frid.

Ett tråkigt besked har nått oss i Mas. Vår gamle Masvän och medlem Per Sörenfors har gått bort i en ålder av 76 år.

Han var bl.a. känd för att han var delaktig i utvecklandet av Lasktal-systemet på 60-talet och senare blev han författare av schackböcker. Under 90-talet var han även turneringsarrangör i Malmö.

Några böcker han gav ut var Malmö-varianten samt Guldgruvan. Dessa finns på bibliotek.

Per Sörenfors glansparti (korr 1975) mot Lindkvist, Lindkvist-Sörenfors

Frid över hans minne…

/ RCM