Stellan Persson, en nestor i Malmö Allmänna Schackklubbs 100 åriga historia. Stellan blev som 12-åring medlem i klubben 1948. Han har gjort många avtryck i klubbens verksamhet. Redan 1955 kom Stellan in i klubbens styrelsearbete och han var 1965–1970 ordförande. Han har en hög spelstyrka och 1960 vann han en 1:a Klass i SM och erhöll titeln Svenskmästare. Dagspressen var en viktig del av schacklivet förr och Stellan var schackskribent under 10 år. Han startade med en kompanjon Skånes Schackförlag 1964 och därefter 1981 förvärvades Skakhuset i Köpenhamn. Efter 25 år övergick Stellan till att ha ett postorderföretag.
”En gyllene Epok” är en schackbok som Stellan gav ut 2010. Den handlar om schacklivet i Malmö och klubbens start 1922 fram till utgivningsdatumet. I boken finns alla styrelser, klubbmästare, spelresultat, många partiprotokoll och berättelser om färgstarka och intressanta personer. Stellan har gjort ett fantastiskt arbete och den är en skattkista för klubben. Undertecknad blev 1962 medlem i klubben tack vare Stellan.
                                     Vännen Gert Larsson