Nybörjare

Vad är schack?
Schack är spelas på ett bräde som består av 8 x 8 fält (rutor), och är ett s.k. brädspel.
Det spelas av två spelare som har varsin egen ”armé” som består av pjäser att styra. Spelarna gör vartannat drag och man måste göra ett drag när man är på tur. Att göra ett drag innebär att man flyttar en pjäs från ett fält till ett annat.
Vad går det ut på?

Visst, precis som i andra spel och sporter går det ut på att vinna. Och vinner gör den spelare som först sätter motståndarens Kung schackmatt. Vad schackmatt innebär kommer vi till längre fram.

Ett längre schackparti, där ingen av spelarna vinner snabbt, brukar indelas i tre olika faser: Öppning, Mittspel och Slutspel. För att vinna gäller det först att flytta ut sina pjäser och ställa dem på så bra fält som möjligt (Öppningen). Om den ene spelaren lyckas bättre än motståndaren med det får han eller hon då ett överläge. Det går då att ta fler eller mer värdefulla pjäser av motståndaren, eller göra så att han eller hon förlorar pjäser eller till och med sätta schackmatt (Mittspelet). När de flesta pjäser tagits och men ingen av spelarna ännu lyckats göra schackmatt då är spelet inne i det som kallas Slutspel.

Lär dig pjäserna

Alla pjäser får röra sig på olika sätt. Hur de rör på sig är nödvändigt att lära sig. Det kan verka krångligt i början men du lär dig det ganska snabbt efter att ha spelat några partier. Du har nu påbörjat resan att bli en schackmästare!

capture

Det finns också några specialdrag som egentligen inte hör till hur pjäserna får röra sig men som är viktiga att känna till. Ett av dem är “rockad”, ett annat “en passant”. Det finns också ett sätt att räkna poäng för varje pjäs så att man kan räkna ihop vem av spelarna som mest material, alltså bäst pjäser kvar på brädet.

Så vinner du

Ja, men hur vinner man då frågar du kanske…?

Vinna kan man göra på flera olika sätt. Absolut vanligast när nybörjare spelar är att en av spelarna sätter motståndarens kund “matt” eller “schack matt”. Matt blir den spelare vars kung är schackad och inte kan flytta till något fält som inte är hotat av någon av motståndarens pjäser, eller ställa någon av sina egna pjäser emellan. En kung är schackad när en av motståndarens pjäser hotar att ta kungen. När kungen står i schack så måste antingen kungen flyttas, någon egen pjäs ställas mellan kungen och motståndares pjäs som hotar kungen, alternativt kan man i vissa ställningar ta motståndarens pjäs som schackar.

Till vänster finns också en mattställning. Som du kan se så är den svarta kungen schackad av den vita löparen och kungen kan inte fly till något annat fält utan att fortfarande stå i schack. Så återigen – schack matt!

Avancerat

Notation

När man tittar i en schackbok så behöver man veta hur man läser och skriver ner (alltså noterar) ett parti. När man spelar en turnering med långa partier så är det också nödvändigt att kunna det eftersom man i de flesta turneringar måste föra partiprotokoll, alltså skriva ned dragen.

Sedan är det också bra träning att kunna spela igenom partiet en gång till när man har spelat färdigt ett parti. Man kan då försöka klura ut var man gjorde fel någonstans och lära sig av det. Man kan också ta hjälp av en äldre eller mer erfaren spelare, och på så sätt lära från sina misstag.

Varje ruta på schackbrädet har ett eget namn. Oftast har schackbrädena siffror och bokstäver som står angivna på kanten av brädet.

Raderna har en siffra och linjerna en bokstav (se bilden). För att se vad en ruta heter så ska man kombinera den horisontella raden som rutan finns på med den vertikala linjen som samma ruta finns på. Rutornas namn är “a1”, “a2”, …, “a8”, “b1”, “b2”, …, och upp til “h8”.

Ett schackdrag benämns med “pjäsen X flyttas till fältet Y”, alltså pjäsens första bokstav följt av namnet på det fält den ska flytta till. Alltså noteras till exempel “Springare går till a6” med “Sa6”.

Några vinnande tips

Schack är ett spel som kräver både strategiskt tänkande och taktisk förståelse. Varje spelare styr över en ”armé” av 16 pjäser, ett välspelat parti mellan någorlunda jämbördiga motståndare har tre skeden:

Öppningen: Här strävar spelarna efter att utveckla sina “trupper” och placera dem så att de är så väl förberedda som möjligt för den kommande drabbningen.

Mittspelet börjar när utvecklingen är färdig och spelarna manövrerar sina pjäser för att anfalla motståndarens pjäser, eller försvara/korrigera de svagheter som finns i den egna ställningen.

Slutspelet är det sista skedet av ett parti och när de flesta pjäser försvunnit från brädet. Under öppningen och mittspelet behöver kungen skyddas så väl som möjligt. I slutspelet däremot visar sig kungen vara en stark anfallspjäs och det brukar vara bra att låta den delta offensivt för att hjälpa till. Något som många gånger kan vara helt avgörande för hur partiet ska sluta.

Allt eftersom partiet pågår så “byter” ofta spelarna pjäser med varandra. Det innebär att den ena spelaren tar en pjäs från motståndaren, och den andra spelaren tar tillbaka en likvärdig pjäs från den förste.

Ibland kan en spelare ”offra” material (bonde eller pjäs) för att få övertag i ställningen. Det kan ske genom att man låter motspelaren ta en pjäs som är mer värd än vad man rent materiellt kan ta tillbaka. Det är bra, t.ex. om det kan göras så att det blir väldigt öppet framför motståndarens kung, eller att man på annat sätt får till ett avgörande i partiet.

Schacköppningar
Välj en schacköppning!

Öppningen, början av partiet, är väldigt viktig i schack. För att det ska gå så bra som möjligt så finns det vissa kända öppningar som man kan hålla sig till. Om man kan öppningen bra så löper man oftast ingen större risk att förlora på ett tidigt stadium.

Schackklockan
Schackklockan

När man spelar i turneringar och tävlar i schack så använder man en schackklocka. Detta görs för att spelarna skall få lika mycket tid och för att inte partiet skall kunna hålla på hur länge som helst.

När man spelar schack på Internet, t ex Lichess, Chess.com, Chess24 eller ICC, så används en schackklocka. Man kan spela både långa och korta partier. Det finns datorer man kan spela mot eller andra schackspelare. När man spelar på nätet sköts klockan automatiskt, så fort man gör sitt drag ställs klockan om så man slipper tänka på det. Däremot får man hålla koll så att man inte förlorar på tid!

Här uppe ser du en schackklocka. Båda spelarna har varsin liten klocka som visar den egna tiden. Ovanpå klockan finns det två knappar. Den fungerar som en gungbräda ungefär. När den ena spelaren trycker ner sin del så åker den andras upp och så går den andra spelarens tid. När han har gjort sitt drag så trycker han ner sin knapp och den första spelarens tid går. Efter varje drag gäller det att trycka på sin sida så den andras tid startas.

Regler att tänka på med klockan:

  • Man måste ställa om klockan med samma hand som man flyttar sin pjäs.
  • Svart väljer på vilken sida klockan ska stå, (eftersom det är fördel om man har klockan på den sida man har handen man flyttar pjäserna med, det går snabbare då.)

Träning bedrivs måndagar och onsdagar (18-19:30)

Måndagar: kl 18-19:30 Juniorträning för alla barn och ungdomar som minimum vet hur pjäserna går/kan schackreglernaKontakta Roger C Magnusson för mer information på mejl: malmo100@hotmail.com

Onsdagar: kl 18-19:30 Juniorträning för alla barn och ungdomar. Alla, från de som vill prova på och lära sig hur pjäserna går till de som är mer avancerade är varmt välkomna! Kontakta Roger C Magnusson för mer information på mejl: malmo100@hotmail.com

På lång sikt är ju en schackklubb inte bara en samling potentiella motståndare över brädet utan även vänner och bekanta som man kan ha glädje av att lära känna genom åren. Om man inte skulle visa sig vara den nya Magnus Carlsen, finns det ändå en hel värld bredvid och runtomkring brädet som man kan upptäcka!

Öka din spelstyrka!

Allt eftersom spelstyrkan ökar desto mer spännande möjligheter öppnar sig för att delta i större evenemang och få ännu mer erfarenhet, vilket i sin tur ökar spelstyrkan ytterligare.