Nedan presenterar vi styrelsen i Malmö AS, vald vid årsmötet 29 september 2020.

Roger Cristoph Magnusson
Ordförande

Martin Silwer
Vice ordförande

Joakim Wahlström
Kassör

Alexander Elofsson
Sekreterare

Thomas Johansson
Suppleant

Håkan Willard
Suppleant

Jonas Lindahl
Materialförvaltare

Erik Larsson
Revisor

Lars-Göran Malmgren
Revisor

Jan Kälvéus
Valberedning

Shanphen Thinley
Valberedning

Thomas Lo
Suppleant valberedning

Stieg-Arne Alsén
Revisorssuppleant