Jan Kälveus spelar i Xtracon Chess Open

Vi berättar mycket om våra stormästares framfart och framgångar men vi skall inte glömma bort oss andra amatörer!

Jan Kälveus (ELO 1856) har visat god form med en prestationsranking på 1969 och 4.0 poäng av 8 matcher. Bland de fina resultaten så kan nämnas remi mot Per Skjoldager (ELO 2126) från Danmark och Christian Salerno (ELO 2056) från Schweiz.

Dock vill vi visa ett snyggt parti mot Christoffer Vinter (ELO 1633).

Jan1

Svart är vid draget och det naturliga draget ser ut att vara Lf5.

Dock svarar svart med att byta dam vilket blir starten till en massiv attack från Jans sida:

18. … Dg6  19. Dxg6 Kxg6  20. Ld3+ f5?? (istället Kg7)  21. Sd2! e5  22.f3 e4

Jan2

23. Lc4!

Svart kan ju här inte spela Lh5 p g a matthotet, men likväl gör han detta misstag.

23. …Lh5 Txh5!

Och Jan kunde sedan defilera hem partiet.

I nionde och nästsista ronden spelar Jan mot FM Eric Brondum (ELO 2040) där Jan mycket väl kan överraska!