FM Mladen Gajic segrade i MAS Open 2023!

Det blev förhandstippade favoriten FM Mladen Gajic som vann MAS Open 2023 på 6,5 poäng, Grattis!

2-3:e platsen delades mellan Pontus Sikström och Nico Kuijs på 5 poäng.

1:a platsen i ratinggruppen togs av Oskar Cervin, Lunds SK på 4 poäng.

2:a priset i ratinggruppen togs av Jonas Månsson på 3,5 poäng.

Slutställning MAS Open 2023

På tisdag 17/4 kl 19:00 är det prisutdelning följt av en öppen avslutningsblixt där alla kan delta. Startavgift 50 kr. Samtliga startavgifter går till priser. Spelformat á la lördagsblixten med betänketid 3 minuter + 2 sek/drag. Varmt välkomna!