Årsmöte MAS 2023, 26 september kl 19

Hej alla medlemmar mfl… 

Den 26 september kl 1900 är det årsmöte på Malmö Allmänna Schackklubb . Kaffe, te och kaka bjudes det på. 
Inför kommande  säsong föredrar kassören Joakim att ni betalar era medlemsavgifter till 
Bg
832-6902
Malmö AS

Vi vill ha mindre kontanthantering i klubben. Det blir lättare för oss att få en överblick över medlemsavgifterna. Glöm ej skriva på insättning vem det avser. Om ni inte vet vilken avgift ni vill ha se nedan…

Avgifter 

Senior fullt registrerad i Mas och Sveriges schackförbund  och tävla  1200 kr / 1 år   sep 23 -sep 24 
Stödmedlem  fullt deltagande och tillhörande men inga registrerade elo tävlingar   900 kr / år  sep 23- sep 24 
Junior  600 kr termin  

Mvh Styrelsen