Nedan presenterar vi styrelsen i Malmö AS, vald vid årsmötet 26 september 2017.

Roger Magnusson
Ordförande

Martin Silwer
Vice ordförande

Joakim Wahlström
Kassör

Alexander Elofsson
Sekreterare

Stefan Printz
Marknadsansvarig och suppleant

Thomas Johansson
Suppleant

Olle Persson
Suppleant

Jonas Lindahl
Materialförvaltare

Erik Larsson
Revisor

Lars-Göran Malmgren
Revisor

Jan Kälvéus
Valberedning

Richard Persson
Valberedning

Erik Lo
Suppleant valberedning

Stieg-Ahrne Ahlsén
Revisorssuppleant

Piotr Stasiak
Materialförvaltare