Nedan presenterar vi styrelsen i Malmö AS, vald vid årsmötet 25 september 2018.

Jonas Lindahl
Ordförande

Martin Silwer
Vice ordförande

Joakim Wahlström
Kassör

Alexander Elofsson
Sekreterare

Thomas Johansson
Suppleant

Olle Persson
Suppleant

Dominik Danielsson
Materialförvaltare

Erik Larsson
Revisor

Lars-Göran Malmgren
Revisor

Jan Kälvéus
Valberedning

Claes Gustavsson
Valberedning

Erik Lo
Suppleant valberedning

Stieg-Arne Alsén
Revisorssuppleant