MALMÖ AS MEDLEMSAVGIFTER

Vi välkomnar alltid nya medlemmar och erbjuder många aktiviteter varje år.

Medlemsavgifter:

  • Seniorer: 1200 kr / år.
  • Unga vuxna mellan 18-26 år: 900 kr / år.
  • Barn/ungdomar: 600 SEK/termin eller 1000 SEK per år.
  • Stödmedlem: 600kr / år.

Bankgiro SEB
832-6902
Malmö AS

BLI MEDLEM

Om ni vill komma i kontakt med klubben så kontakta Roger, mejl: malmo100@hotmail.com